Technologia

Cynkowanie ogniowe – proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Przed cynkowaniem właściwym elementów konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie poprzez wykonanie obróbki wstępnej. Służy ona oczyszczeniu elementów z wszelkich zanieczyszczeń, tj. rdzy, zendry, szlaki spawalniczej, olejów, smarów itp. Po obróbce wstępnej i osuszeniu elementy zanurzane są w płynnym cynku. Cynk topi się w temperaturze ok. 419 °C, natomiast temperatura robocza kąpieli cynkowej wynosi 440-460 °C, gdyż właśnie w takich warunkach żelazo i cynk szybko wchodzą w reakcję. Podczas zanurzenia elementu w kąpieli cynkowniczej na skutek wzajemnej dyfuzji płynnego cynku z powierzchnią stali dochodzi do wytworzenia się warstwy cynku, składającej się w istocie z różnorodnych warstw stopowych cynku i żelaza. Zazwyczaj stal musi być zanurzona w cynku tylko przez kilka minut. Element prefabrykowany wyjmowany jest z kąpieli cynkowej po zakończeniu reakcji..

Malowanie proszkowe polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 µm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki elektryzacji i nakładania farby proszkowej:
  • natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40-100 kV, potocznie zwana „koroną”
  • natrysk elektrokinetyczny – metoda triboelektryzacji, tarciowa, zwana „tribo”. Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Podstawowe zalety malowania proszkowego:
  • brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska
  • prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku)
  • znaczne oszczędności energetyczne dzięki możliwości stosowania zamkniętych układów wentylacji
  • zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów.

Masz pytania? Zapraszamy do konaktu.

Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.